32. มิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านคุณ กับที่อพาร์ทเมนท์คุณ ต่างกันตรงไหน?


มิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านคุณเป็นของการไฟฟ้า แต่มิเตอร์ที่อพาร์ทเมนท์เป็นของเจ้าของอาคาร โดยปกต ิมิเตอร์ของ การไฟฟ้า จะเผื่อไฟเอาไว้บ้าง เช่นคุณจะขอมิเตอร์ไฟขนาด 5 แอมแปร์ การไฟฟ้า จะเอามิเตอร์ ขนาด 5-15 แอมแปร์มาให้ หรือถ้าคุณขอมิเตอร์ขนาด 15 แอมแปร์ การไฟฟ้าจะเอามิเตอร์ขนาด 15-45 แอมแปร์มาให้ ซึ่งแปลว่าในบางโอกาส คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ไฟฟ้าเกินกว่าที่คุณมี (หรือคุณขอไว้) แต่ที่อพาร์ทเมนท์คุณ เขาให้เท่าไรก็ใช้ได้เท่านั้น อาจเป็นเพราะเขาเตรียมมิเตอร์โดยไม่เผื่อให้เลย หรือหากเผื่อเขาก็มีสวิตช์บอร์ดควบคุมไว้ไงครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]