33. ไฟฟ้าในครัว น่าจะวางแผนไว้อย่างไร?


การป้องกันไฟไหม้เวลาคุณไม่อยู่บ้านอย่างหนึ่งก็คือการ "ปิดไฟ" ที่เรามักเรียกกันว่า "ปิดคัตเอาท์" เพื่อป้องกัน ไฟฟ้าช๊อต …. แต่คุณมักไม่สามารถปิดมันได้ เนื่องจากตู้เย็นในครัว ของคุณ จะละลายหมด …หากเป็นไปได้ ขอแนะนำว่า ควรแยกวงจรไฟฟ้า ของครัวออกมาต่างหาก เพื่อคุณจะได้ "ปิดคัตเอาท์" ส่วนต่าง ๆ ในบ้านได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องกังวลว่าอาหารในครัวของคุณจะบูดเสีย
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]