34. มีปลั๊กฝังในเสา ต้องฝังให้ดี ….ไม่งั้นบ้านอาจพังได้


ปลั๊กหรือสวิตช์ไฟทั้งหลายจะมีกล่องเหล็กสำหรับสายไฟฟ้าเข้าออกอยู่ข้างหลัง ซึ่งมีความหนา (ความลึก) ประมาณ 5 ซม. หากไปฝังอยู่ในเสาคอนกรีตซึ่งมีคอนกรีตหุ้มเหล็กที่มีความหนามาตรฐานเพียง 2.5 ซม. ต้องระวังให้ดีว่า ช่างไฟฟ้าจะไม่สกัดคอนกรีตและเหล็กเสาจนขาดเพื่อฝังกล่องไฟนั้น ….เพราะอาจทำให้ บ้านทั้งหลัง ของคุณพังลงมาได้ เพราะเสาที่โดนตัดเหล็กจนขาดจะรับน้ำหนักของอาคารไม่ไหว

ขอแนะนำให้ผู้ออกแบบพยายามหลีกเลี่ยงการวางปลั๊กสวิตช์ไฟไว้ที่เสา หรือหากจำเป็น ก็ให้ผู้ก่อสร้าง เตรียมการไว ้แต่เนิ่น ๆ เช่น การฝังกล่องไว้ระหว่างเหล้กเส้น หรือการพอกเสา ให้มีความหนามากขึ้น (ซึ่งไม่เป็นการแก้ปัญหา ที่ดีนัก) เป็นต้น


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]