36. ไฟฟ้า (จากการไฟฟ้า) ที่บ้านคุณดับบ่อย ๆ จะทำอย่างไรดี?


(ไม่ต้องทำอะไร….ทนเอาหน่อย เพราะซื้อเครื่องปั่นไฟคงไม่คุ้มค่า)!!!
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]