37. พูดโทรศัพท์ไม่รู้เรื่อง จะเดินสายโทรศัพท์แบบไหนดี?


สมมุติว่าคุณเดินสายโทรศัพท์ที่บ้านคุณโดยตรงจากคู่สายขององค์การฯและเดินต่อโทรศัพท์เพียงจุดเดียว เสียด้วย (เดินหลายจุด ทำให้สัญญาณอ่อนลง) แต่โทรศัพท์ของคุณก็ยังมีเสียงรบกวนอยู่ตลอดเวลา …ลองตรวจเช็ค อีกสักอย่างเถิดว่า เจ้าสายโทรศัพท์ของคุณ ไปเดินในท่อเดียวกัน หรือพันกับสายไฟฟ้าบ้างหรือเปล่า เพราะหากสองสายนี้อยู่ด้วยกัน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจทำให้สัญญาณโทรศัพท์ ของคุณถูกรบกวนก็ได้ (สายอากาศทีวีก็เช่นเดียวกัน กับโทรศัพท์นี้) ….ขอให้คุณโชคดี
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]