38. อะไรกันนะ….MATV,CCTV?


อาจเป็นเพราะเทคโนโลยีและธุรกิจการก่อสร้าง ของเมืองเราก้าวไปอย่างรวดเร็ว (จนอาจเกินเหตุ) ทำให้ เกิดศัพท์แสง ใหม่ ๆ เข้ามามากมาย ของง่าย ๆ บางอย่างเรียกแบบไทย ๆ ฟังแล้วดูไม่โก้ ก็เลยต้องเรียก เป็นภาษาฝรั่ง ให้ดูดีขึ้น พอเป็นภาษาฝรั่ง ก็ต้องเรียกกันให้เต็มยศ ก็เลยยาวยืด จึงต้องมีการเรียก เฉพาะตัวอักษรย่อ จึงขอแปรกันให้ฟังง่าย ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

MATV =Master Antenna Television (เสาอากาศโทรทัศน์หลักของอาคาร ซึ่งมักอยู่บนดาดฟ้า)
CCTV = Closed Circuit Television (โทรศัพท์วงจรปิด ที่มีกล้องอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในหรือนอกอาคาร)
F.B.I. = FEDERAL Bureau of Investigation
K.G.B. = Komissia Gosudarstvennoy Bezopasnosti
C.I.A. = Central Intelligence Agency
A.S.A. = Association of Siamese Architects


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]