39. Fire Alarm หรืออุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟไหม้มีกี่อย่าง


เวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคาร สิ่งที่ตามมาก็คือการเกิด "ควัน" และ "ความร้อน" จึงมีการเตือนว่ามีไฟไหม้ จึงใช้อุปกรณ์ดักจับและส่งสัญญาณอยู่ 2 ชนิด คือ

1.) Smoke Detector คือเครื่องดักจับ "ควัน"
2.) Heat Detector คือเครื่องดักจับ "ความร้อน"

ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองอย่างจะส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทราบ บางอย่างก็จะส่งเสียง ณ จุดที่เกิดเหตุ (ที่ที่มันโดน ติดตั้งอยู่) บางอย่าง ก็จะส่งสัญญาณ ไปสู่ห้องควบคุมโดยตรง ไม่เกิดเสียงที่ตัวมันเอง บางอย่าง ก็จะ ส่งสัญญาณ ไปที่ห้องควบคุม และรอสักพัก หากยังไม่มีการทำอะไร ก็จะส่งเสียงดังขึ้น ที่ตัวมันเอง หรือทั้งตึกเลยก็ได้ การเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ เป็นเรื่องไม่ยากเย็นนัก เพราะไม่มีอะไรยุ่งยาก แต่สิ่งสำคัญที่สุด ของมัน ก็คือ "บำรุงรักษา" ….อย่าติดเอาไว้เป็นเพียงเครื่องประดับอาคารเท่านั้น นะครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]