4. ระวัง Transfer Floor จะต้องสูงเพียงพอ สำหรับการรวมท่อ ไม่อย่างนั้น รถยนต์ อาจจะชนท่อส้วมแตกกระจาย !!!


Transfer Floor คือชั้นของอาคารที่บรรดาท่อต่างๆ นานาชนิด จะรวมเข้าด้วยกัน เป็นท่อหลักใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ ในอาคารสูงทั่วไป ที่มีอาคารจอดรถ อยู่ข้างล่าง จะมีชั้น Transfer Floor อยู่ที่ชั้นจอดรถบนสุด ก่อนที่จะเป็น ชั้นประโยชน์ใช้สอย

สถาปนิกบางท่านอาจลืมว่าชั้นนี้จะต้องมีความสูงมากกว่าชั้นอื่น ๆ ประมาณ 1-3 เมตร (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบ ที่ไม่มีวิศวกรระบบ อยู่ใกล้ ๆ มือ) เพื่อให้ท่อของชั้นใช้สอยบน ๆ ทั้งหลาย ได้มีโอกาส เอียงรวมเข้าสู่ท่อเมนหลัก ส่วนการเผื่อไว้เท่าไรนั้น เห็นจะบอกไม่ได้ เพราะต้องแล้วแต่ ลักษณะของอาคาร ขนาดของอาคาร ขนาดของท่อที่ใช้ และความยาวของจุดรวมท่อ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]