40. อยากติด Down light อย่าลืมเว้นที่ว่างใต้ฝ้าไว้ให้เพียงพอ


Down light คือ ดวงโคมชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างทรงกระบอกและฝังอยู่บนฝ้าเพดาน มีความยาวโดยประมาณ 15-20 เซนติเมตร ดังนั้นหากจะติดดวงโคมประเภทนี้อย่าลืมเผื่อพื้นที่ว่างระหว่างฝ้าเพดาน กับห้องพื้น ชั้นบนสัก 20-25 เซนติเมตร นะครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]