42. อย่าลืมเหลือน้ำในถังไว้ดับไฟบ้างนะจ๊ะ


อาคารที่มีถังน้ำอยู่บนหลังคา และออกแบบให้ใช้น้ำในถังนั้นสำหรับช่วยดับไฟด้วย (ถังน้ำถังเดียว เก็บน้ำไว้ สำหรับ ใช้อุปโภค -บริโภค และเผื่อสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย) กรุณาอย่าลืมใส่อุปกรณ์พิเศษ (Limit Switch) สำหรับเก็บกักน้ำบางส่วน ในถังไว้ด้วยเสมอ เพราะบางครั้ง ท่านอาจใช้น้ำเ พื่ออุปโภค-บริโภค จนเพลินไปหน่อย เวลาเกิดอัคคีภัย จะเอาน้ำจากถัง มาดับไฟ ปรากฎว่าไม่มีน้ำ ในถังเหลือเลย (หรือเหลือไม่พอดับไฟ) … เห็นจะต้องใช้น้ำตาดับไฟแทนละครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]