43. Overflow นั้นคืออะไร และ สำคัญไฉน?


Overflow คือทางที่ให้น้ำออกหากมีน้ำเต็มและน้ำไหลออกทางอื่นไม่ทัน หรือทางออกทางอื่นอุดตัน หรืออุปกรณ์ ที่ใช้หยุดน้ำ ไม่ทำงาน เช่นในบ่อเก็บน้ำ หากลูกลอยไม่ทำงาน ก็จะมีทางาให้น้ำระบายออกได้, หรือพื้นดาดฟ้าที่น้ำน่าจะไหลลงท่อน้ำฝน แต่เหตุบังเอิญให้ท่อน้ำฝนอุดตัน ก็จะต้องระบายผ่าน Overflow ที่เป็นช่องเจาะไว้ริมกำแพง ไม่ท่วมเข้าบ้านเข้าช่อง หรือห้องน้ำ หากท่อระบายอุดตัน เมื่อมีน้ำท่วมในห้องจะให้ไหลไปที่ไหนแทนการเข้าห้องนอน เป็นต้น

ท่านสถาปนิกที่รัก …เรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านโดยตรงและโดยอ้อม จึงขอกรุณาตรวจดูร่วมกับวิศวกรสุขาภิบาลด้วยว่า จุดต่าง ๆ ในอาคารที่ล่อแหลมกับน้ำท่วมนั้น ท่านเตรียม Overflow ไว้หรือเปล่า

over flow,  size=6.14 kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]