44. ท่อเอสล่อนแบบ สีเหลือง สีฟ้า และสีเทา ต่างกันอย่างไร?


ว่ากันแบบลูกทุ่ง ไม่จำเป็นต้องใช้ศัพท์ทางเทคนิคใด ๆ ท่อเอสล่อนแยกตามความแข็งแรงได้ดังต่อไปนี้

- ท่อสีเทา
เป็นท่อที่อ่อนแอที่สุด ใช้ทำท่อน้ำทิ้ง ทนแรงอัดอะไรไม่ได้มาก
- ท่อสีฟ้า
เป็นท่อที่มีความแข็งแรงขนาดกลาง ใช้ทำท่อน้ำใช้ที่มีแรงอัดของน้ำ เพราะแรงอัดได้มากพอ
- ท่อสีเหลือง
เป็นท่อที่มีความแข็งแรงมากที่สุด ใช้ร้อยสายไฟฝังในอาคารได้


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]