45. อย่าประหยัดเงินค่าประตูน้ำ (Valve) หากไม่อยากมีปัญหา


ประตูน้ำ หรือ Valve มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดจะราคาไม่เท่ากัน ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง และเจ้าของ โครงการ กรุณาอย่าประหยัดเงินค่า Valve เหล่านั้นเลย เพราะยามเกิดปัญหาขึ้นมาจะเป็นเรื่องใหญ่โต ที่แก้ไข ไม่ได้ เช่น
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]