46. ทำสระว่ายน้ำ ….อย่าลืมเตรียมอะไรไว้บ้างให้คนอื่นเขา


สถาปนิกหลายท่านอาจออกแบบสระว่ายน้ำให้เหมือนบ่อเลี้ยงปลา เพราะไม่ได้เตรียมเนื้อที่ หรือองค์ ประกอบ อื่น ๆ ไว้ให้ ระบบสระว่ายน้ำเพียงพอ จึงขอสรุปเคร่า ๆ ได้ต่อไปนี้ :

1. อย่าลืม Surge Tank (บ่อเก็บน้ำสำรอง เพื่อพักน้ำและทำความสะอาดน้ำ) ซึ่งต้องอยู่ใต้หรือติดกับสระน้ำ
2. ห้องสำหรับอุปกรณ์สระว่ายน้ำ ได้แก่ระบบปั๊ม เป็นต้น ซึ่งไม่น่ามีขนาดต่ำกว่า 2 ด 3 สูง 2.5 เมตร
ไม่จำเป็น ต้องอยู่ติดกับ สระว่ายน้ำ แต่ไม่น่าจะห่างเกิน 15 เมตร
3. ระบบไฟฟ้าที่จะต้องเดินสายไฟสู่ดวงโคมใต้สระหรือผนังสระ (หากต้องการ)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]