47. เราเตือนคุณแล้ว ….มีบ้าน….อย่าทำลายถังน้ำใต้ดิน !!!


หากไม่มีความจำเป็นจริง ๆ (ความจำเป็นในที่นี้หมายถึงท่านไม่มีที่ดินเพียงพอที่จะวางถังน้ำบนดิน หรือท่านเอง ทนความน่าเกลียด น่าชังของถังน้ำบนดินไม่ได้จริง ๆ ) เราขอแนะนำว่า อย่าวางถังน้ำ (ถังเก็บน้ำ) ใต้ดินเลย เพราะเวลาถังน้ำหรือท่ำน้ำมันแตก ….ท่านจะไม่มีทางรู้เลย จนกว่าบิลค่าน้ำ จาก การประปาฯ จะมาถึง (ถังน้ำจะต้องมีท่อระบายน้ำล้น ใต้ดิน เวลาน้ำล้น ก็จะไหลลงสู่ ท่อระบายน้ำ โดยตรง) ….การแตก ของถังน้ำ หรือการหักของท่อน้ำ อาจเกิดจากสาเหตุได้หลายประการ เช่น โครงสร้างของถังน้ำโดยส่วนใหญ่ มักจะแยกออก จากตัวอาคาร และโครงสร้างของถังน้ำ มักจะใช้เข็ม สั้นกว่าตัวอาคาร การทรุดตัวจะไม่เท่ากัน ทำให้เกิด การฉีกขาด - หักทำลายได้ หรือหากมีการ ก่อสร้าง บริเวณใกล้เคียง ที่สร้างความสั่นสะเทือน หรือเกิดการไหล (หรืออัด) ของดิน ถังน้ำของท่าน ก็จะวิบัติ ได้โดยง่าย
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]