48. ระวังสระว่ายน้ำบริเวณเชื่อมต่อของ
High Zone และ Low Zone


High Zone - Low Zone คือส่วนของอาคารที่มีความสูงต่างกัน ซึ่งจะมีระดับ การทรุดตัว ของอาคาร แตกต่างกัน ในการทำโครงสร้าง ก็มักจะแยกกัน หรือหากจะเชื่อมกัน ก็จะแยกการก่อสร้าง กันคนละที แล้วจึงมาเชื่อมกันภายหลัง หลายคนออกแบบ ให้มีอาคารเตี้ย (Podium) ด้านหน้า และมีอาคารสูง (Tower) ด้านหลัง และวางสระว่ายน้ำ อยู่บนชั้นสูงสุดของ Podium

ข้อควรคำนึงก็คือ ….อย่าวางสระว่ายน้ำ (รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง) คร่อมระหว่าง พื้นที่ของ High Zone - Low Zone เพราะอาจเกิดปัญหาภายหลัง เรื่องการรั่วซึม หรือระบบการทำงาน ของสระว่ายน้ำ ไม่มีประสิทธิภาพภายหลัง การแก้ไขจะทำได้ยากมาก


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]