49. ฝังท่อระบายน้ำฝนในเสา หรือในช่องท่อ ต้องระวังอะไรบ้าง


โดยทั่วไปวิศวกรสุขาภิบาลมักไม่ค่อยชอบให้เอาท่อน้ำทั้งหลายไปฝังอยู่ในเสา หรืออยู่ในช่องที่ปิดหมดทุกด้าน (Closed Duct) เพราะเมื่อเกิดปัญหาจะแก้ไขไม่ได้ แต่สถาปนิกส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าท่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าดู และน่าจะเก็บเอาไว้ ในที่มิดชิด ซึ่งหากจำเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ขอแนะนำว่า
  1. วัสดุที่ใช้ทำท่อต้องดีจริง ๆ
  2. การติดตั้งต้องได้แนว ได้ดิ่งจริง ๆ ก่อนการเทคอนกรีตหรือก่อนปิดช่องท่อต้องตรวจดู ให้แม่นมั่น ว่าท่อเหล่านั้น โดนยึดติดอย่างมั่นคงแข็งแรง ไม่ว่าน้ำฝนจะแรงจนท่อลั่น หรือการเทคอนกรีต (การจี้ คอนกรีต) จะรุนแรงเพียงไร การยึดติดท่อ จะต้องมีประสิทธิภาพเสมอ
  3. หากเป็นช่องท่อ (Duct) น่าจะจัดเตรียมทางน้ำล้นออก (Overflow) เอาไว้เป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกัน ปัญหา ที่ ท่ออาจผุ หรือแตกภายหลัง และมีน้ำไหลออกมา (และไม่มีทางไป)
  4. อย่าเดินท่อน้ำไปปนกับท่อไฟเด็ดขาด
  5. ….ทางที่ดีอย่าเอาไปฝังในเสา หรือในช่องท่อที่โดนปิดตายเลยครับ

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]