5. สร้างบ้านสักหลัง….ยกพื้นสูงเท่าไรดี
จึงจะประหยัดทรัพย์ (บางส่วน)?


ตามปกติทั้งเจ้าของบ้านและสถาปนิกชอบยกพื้นชั้นล่างให้สูงขึ้น 1.00 เมตร เพราะเป็นตัวเลขที่ลงตัวดี แต่ความจริงแล้ว การยกพื้นบ้านสูง 1.00 เมตร จะแพงมาก เนื่องจากระยะ 1.00 เมตรเป็นระยะที่ต้องใช้ทรายถมแทนไม้แบบ หากใช้ไม้แบบก็จะต้องทิ้งไม้แบบนั้นไปเลย เพราะความสูงใต้พื้นใต้คานไม่พอที่จะคลานเข้าไปนำไม้แบบกลับคืนมา…. หากอยากประหยัด ขอแนะนำให้ยกขึ้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ซึ่งจะมีความสูงใต้พื้น-คาน เพียงพอที่จะเอาไม้แบบคืนมา หรือไม่ก็ต่ำกว่า 1.00 เมตร ไปเลย จะได้เสียค่าทรายถมแทนแบบน้อยลง
(หมายเหตุ : ระดับนี้นับจากระดับดินเดิมในขณะก่อสร้าง)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]