ร้อยพันปัญหางานก่อสร้าง


โดยความตั้งใจเดิมแล้ว "ร้อยพันปัญหางานก่อสร้าง" นี้ เป็นเอกสารที่รวบรวมขึ้น เพื่อให้พนักงาน ในสำนักงาน และเพื่อนสนิทชิดเชื้อ อ่านกันเล่น ๆ แต่พอเอาเข้าจริงหลายคนในบริษัทฯ บอกว่า น่าจะเผยแพร่ แก่คนทั่วไป กอปรกับทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ สนับสนุนให้เผยแพร่ ต่อสมาชิก และบุคคลทั่วไป จึงรีบทำการ ปรับปรุงต้นฉบับ และเขียนเพิ่มเติมจาก 100 ปัญหาให้มาเป็น 150 ปัญหา เพื่อจัดพิมพ์ครั้งนี้ จนกระทั่งถึงวันนี้แล้ว ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่า เมื่อไรจะเขียน (รวบรวม) ครบ 1,000 ปัญหา คงจะรวบรวมไปเรื่อย ๆ … เหนื่อยเมื่อไรก็พัก … หนักไปก็ผ่อน … เพียงตั้งความหวังไว้ว่า คงจะไม่นานเกินรอ (เพราะจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อไป)

ต้องขอออกตัวไว้ด้วยว่า เอกสารนี้เป็นความคิด-ความเห็น-ความมั่นใจ ของผู้เขียน และผู้รวบรวมเท่านั้น อาจจะผิดจาก แนวความเห็น ของคนอื่นบ้าง จึงขออย่าใช้เป็นตำราเรียน ใช้เป็นเพียง เอกสารอ้างอิง ความรอบรู้ตนเองน่าจะพอแล้ว

เพราะเอกสารนี้เป็นเอกสารที่เขียนไปเรื่อย ๆ มีปัญหาใดเข้ามาก็เขียนกันไป ยังไม่มีการรวบรวม เป็นหมวด เป็นหมู่ แต่วางเป้าหมายว่า ครึ่งหนึ่งของปัญหา เป็นเรื่องเทคนิค ที่คนในวงการก่อสร้างเท่านั้น ที่จะสนใจ ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง เป็นปัญหาพื้น ๆ ที่คนนอกวงการ น่าจะรู้ไว้ ดังนั้น ผู้อ่านน่าจะเลือกอ่าน บางปัญหา เท่านั้น ที่เหมาะสมกับพื้นฐานของตน แต่หากใครสามารถตอบได้หมด และรู้เรื่องหมดแล้ว ….กรุณา (Serious) มาช่วยกันรวบรวมด้วยเถอะ … ถือเป็นวิทยาทานก็แล้วกัน

หากท่านใดพบที่ผิดในเอกสารนี้ หรือ มีข้อแนะนำ กรุณาติดต่อมายังผู้รวบรวมด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทั้งนี้ขอขอบคุณต่อบริษัท และพนักงานบริษัท INTER PAC และ บริษัท A.E.C.M. เป็นอย่างยิ่งยวด ที่ช่วยคิด รวบรวมแนะแนว ตรวจทานให้กำลังใจ สนับสนุน ฯลฯ จนหนังสือนี้ได้กำเนิดเกิดขึ้น

ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ A.S.A.
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
248/1 ซอยโรงเรียนญี่ปุ่น ถนนพระรามที่ 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 319-6555 โทรสาร 319-6149


ขอขอบคุณ คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ที่อนุญาตให้นำ บทความเหล่านี้มาเผยแพร่ทางอินเตอร์เนตได้

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]