52. ซื้อสุขภัณฑ์ (Fixture)
แล้วอย่าลืมเลือกอุปกรณ์ (Fitting) ด้วย


เครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ (Sanitary Fixture) โดยตัวมันเองแล้วไม่สามารถจะใช้งานได้ทันที จำเป็นที่จะต้อง เลือกอุปกรณ์ควบ ไปด้วย อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง เนื่องจากอุปกรณ์ที่คุณเลือก อาจจะใส่ไม่ได้ กับสุขภัณฑ์ ที่คุณเลือก อาจจะเพราะมีขนาด ไม่เท่ากัน ลักษณะของเกลียวตัวผู้ตัวเมียต่างกัน …. ปัญหานี้ ก็เหมือนกับ การซื้อรถยนต์ กับซื้อยางรถยนต์ จะต้องพิจารณาเลือกให้เข้ากันให้ได้
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]