53. อยากจะมีโถฉี่ ระวังอย่าตั้งใกล้โถส้วม


โถฉี่ (urinal) คงไม่ต้องอธิบายว่าคืออะไร เพียงแต่ขอให้ระวังนิดนึงว่าอย่าเอาไปตั้งติดกับโถส้วม หรืออยู่ข้างหน้า โถส้วม ในระยะกระชั้นชิดนัก เพราะไม่เช่นนั้น เวลานั่งอึบนโถส้วม ...... แล้วจะมีโถฉี่ลอยอยู่ระดับจมูก!!!! ตลอดเวลา
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]