54. ช่างก่อสร้างโปรดทราบ ….
เมื่อใดที่ท่านจะติดตั้ง Urinal (โถฉี่) สำหรับสาธารณชน กรุณาเตรียมก่ออิฐสองชั้นเตรียมเอาไว้นะคะ ….ฮิ..ฮิ..ฮิ.


โถปัสสาวะ (Urinal) สำหรับห้องน้ำสาธารณะมักจะมีขนาดใหญ่กว่าโถปัสสาวะในบ้านคนธรรมดา ซึ่งจะมี น้ำหนักมาก และมี ท่อน้ำส่งชำระใหญ่ด้วย เวลาจะติดตั้ง ต้องสำรวจก่อนว่า ผนังที่เตรียมไว้ติดโถนั้น มีความหนาเพียงพอหรือไม่ หากเป็นผนังก่ออิฐ ก็ต้องเป็นก่อ 2 ชั้น เพื่อที่จะรับน้ำหนักโถได้ (ไม่พังลงมา ตอนยืนทำธุระ) และมีความหนาเพียงพอ ที่จะฝังท่อน้ำขนาดใหญ่ได้ (หากฝังท่อน้ำขนาดเล็ก เนื่องจาก ผนัง หนาไม่พอแล้ว เวลากระชับปุ่มชำระ….......... จะมีน้ำออกมานิดเดียว กระปริบกระปอย เพราะเจ้าท่อน้ำนี้ ทำหน้าที่เหมือนกับ ถังน้ำโถส้วมชักโครก หากเล็กเกินไป ก็เก็บน้ำได้น้อย เวลากดปุ่ม ก็มีน้ำออกมานิดเดียว)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]