55. ห้องปรับอากาศระบบท่อลม จะเย็นสบาย
….ระวังติดคาน ?


หลายคนอ่านคำถามแล้วก็คงไม่รู้เรื่อง (ซึ่งก็ไม่น่าจะรู้เรื่อง) ว่าหมายถึงอะไร ….ก็ขอแปลเลยว่า ระบบปรับอากาศ ที่ต้องมีท่อลม วิ่งออกจากตัวเครื่อง เพื่อจ่ายลมเย็น ท่อลมโดยทั่วไป มีขนาดลึกประมาณ 40 เซนติเมตร หากฝ้าเพดานของคุณ มีคานรับพื้นชั้นบนขวางอยู่ เจ้าท่อลมนี้ ก็ไม่สามารถ จะผ่านเข้าไปได้ อาจต้อง มีการเจาะคาน (ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องโต ยุ่งยาก และอาจทำให้ อาคารคุณ วิบัติได้ง่าย ๆ) หรือหยุดท่อลมไว้ เพียงแนวคานเท่านั้น ดังนั้นการออกแบบ ระบบปรับอากาศ ขอให้คำนึง ตั้งแต่ เริ่มต้นการออกแบบ สถาปัตยกรรม และแบบโครงสร้าง อย่าปล่อยให้ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นภายหลัง ตามที่เล่ามา

หากพูดให้ลึกเข้าไปอีกนิดว่า นอกจากท่อลมแอร์แล้วเราต้องเตรียมพื้นที่ใต้แผ่นฝ้าเพดาน ไว้สำหรับ อะไรอีก ก็อาจสรุปโดยรวมได้ดังนี้

  1. อย่าลืมท่อน้ำ
  2. อย่าลืมท่อไฟ (และที่ว่างสำหรับหลอดไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดวงโคมทรงกระบอก ที่ฝังในฝ้า หรือ Down light)
  3. อย่าลืมท่อลมปรับอากาศ และระบบปรับอากาศเกี่ยวเนื่อง
  4. อย่าลืมท่อลมระบายอากาศ (หากมี)
  5. อย่าลืมความหนาของระบบฝ้าเพดาน
  6. อย่าลืม ….อย่าลืม ….อย่าลืม

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]