58. ช่องอัดอากาศบันได (Air Pressurizer)
ต้องมีขนาดเท่าใด ?


ท่าสถาปนิกและวิศวกรโครงสร้างที่รัก ในการออกแบบบันไดของอาคารที่กฎหมายกำหนดว่า จะต้องมี ระบบอัดอากาศ ให้อากาศในช่องบันได มีความดันมากกว่าอากาศภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้ ควันไฟ เข้าในช่องบันได ยามมีไฟไหม้ขึ้น ท่านกรุณาอย่าลืม ข้อกำหนดเตรียมไว้ ให้วิศวกรเครื่องกลดังต่อไปนี้ :

- ที่วางเครื่องอัดอากาศขนาดประมาณ 2.00 ด 3.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
- ต้องมีช่องให้ติดต่อกันตลอดปล่องบันไดขนาดไม่ต่ำกว่า 0.75 ตารางเมตร ขอให้ท่านโชคดี และไม่ได้ใช้ ระบบนี้เทอญ (แม้เตรียมเอาไว้ก็ตาม)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]