6. บันไดที่ดีน่าจะกว้างเท่าไร สูงเท่าไร?


หากไม่ว่ากันตามตัวบทกฎหมาย แต่ว่ากันตามความสบายและความที่น่าจะเป็น บันไดน่าจะมีสัดส่วนดังนี้ :

ชนิดของอาคาร กว้างไม่น้อยกว่า (เมตร) ลูกตั้งสูงไม่เกิน (เซนติเมตร) ลูกนอนไม่น้อยกว่า (เซนติเมตร)
บ้านพักอาศัย 1.00 18.00 27.00
บันไดหลักอาคารใหญ่ 1.50 18.00 27.00
บันไดรองอาคารใหญ่ 1.20 20.00 25.00
บันไดหน้าอาคารใหญ่ 2.00 17.00 30.00


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]