60. ติดแอร์บนที่สูง ระวังแอร์จะไม่เย็น !


ตอนนี้อาคารสูงเกิดขึ้นมากมาย และส่วนใหญ่ไม่มีระบบปรับอากาศส่วนกลางไว้ให้ (Central Air) ผู้เข้าพักอาศัย จึงต้องติดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะวางคอยล์ร้อน (Condersing Unit) ไว้ที่ระเบียง นอกอาคาร (ไม่แนะนำ ให้แขวนกับผนัง เพราะเป็นมลภาวะชนิดหนึ่ง และยังอันตรายด้วย) แต่เมื่อท่านติดไปแล้ว ปรากฎว่าห้องไม่ค่อยจะเย็น ทั้งที่ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างดี และรุ่นใหญ่พอ กรุณาตรวจดูเหตุ 2 ประการนี้ด้วย :

- ลมร้อนที่เป่าออกหันเข้าปะทะกำแพงหรือขอบระเบียงหรือเปล่า หากเป็นดังที่ว่า จะเกิดความร้อนสะสม และเครื่อง ระบายความร้อนไม่ได้ จงเปลี่ยนทิศทาง ของพัดลมที่เป่าออกนั้นเสีย
- หากห้องอยู่สูงมาก และตั้งพัดลมคอยล์ร้อนให้เป่าออกปะทะแรงลมธรรมชาติ (ซึ่งแรงมาก) แรงลมจากพัดลม จะสู้แรงลมธรรมชาติไม่ไหว จะหมุนช้าลง หรือหยุดทำงาน แก้ไขโดยการ หันคอยล์ร้อน ให้พัดลมเป่าขึ้นข้างบนแทน จะแก้ปัญหาได้


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]