61. ติดตั้งระบบแอร์….อย่าลืมอะไร


ระบบปรับอากาศเป็นระบบเครื่องกลในอาคารอีกระบบหนึ่งที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งจะต้องมีข้อผิดพลาด บกพร่อง เป็นธรรมดา แต่ที่พบปัญหาความหลงลืมของการติดตั้งและออกแบบระบบนี้บ่อย ๆ ก็คือ :

  1. ระบบติดหน้าต่าง(Window Type) มักจะลืมดูความแข็งแรง ของผนังที่รับน้ำหนักเครื่อง และความสั่น สะเทือน ของเครื่องแอร์ทำ ให้กระจก หรือหน้าต่าง ที่อยู่ใกล้ๆ มีเสียงดังน่ารำคาญ
  2. ระบบแยกส่วน(Split Type)มักจะลืมท่อระบายน้ำจากเครื่องเป่าลมเย็น(fan Coil) ว่าจะระบายไปทางไหน และหากเป็น เครื่องตั้งพื้นมักลืม(ตัว) เอาเฟอร์นิเจอร์ ไปวางปิดช่องหมุนเวียนอากาศ (Return Air) ทำให้เครื่องทำงานไม่สะดวก
  3. ระบบเครื่องใหญ่ (Water Chiller) มักลืมพัดลมระบายอากาศ ช่องหมุนเวียนอากาศ (Return Air) และจัดเตรียมโครงสร้าง ที่แข็งแรงเพียงพอ สำหรับวางเครื่อง
ลองหันไปดูแบบที่คุณออกแบบไว้ หรือระบบปรับอากาศรอบ ๆ ตัวคุณ หากมีข้อหลงลืมเหล่านี้ ก็น่าจะจัดการ แก้ไขได้แล้วครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]