62. เลือกระบบลิฟท์ (Elevator) อย่างไรจึงจะถูกต้อง


ข้อพิจารณาในการเลือกระบบลิฟท์อาจจะพิจารณาแยกออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ
  1. ระยะเวลาในการรอลิฟท์เมื่อกดเรียก (บางตึกคำนวณผิดพลาด อาจต้องรอตั้ง 20 นาที กว่าจะได้ เข้าลิฟท์)
  2. อัตราความรวดเร็วของการลำเลียงขนส่งคนออกจากอาคาร ในกรณีที่ต้องการความเร่งด่วน
ข้อพิจารณาทั้ง 2 ข้อจะเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของการเลือกระบบลิฟท์ ซึ่งการที่จะได้คำตอบนั้นต้อง …. ปรึกษา บริษัทลิฟท์ หรือวิศวกรเครื่องกล ที่มีความชำนาญ… เท่านั้น เพื่อความสุขของท่าน และผู้ใช้อาคาร การเลือกระบบลิฟท์ ไม่น่าจะเลือกโดยการเดาสุ่ม เพราะอาจเกิดปัญหาใหญ่หลวงได้ภายหลัง มีอาคารบางอาคาร ที่ออกแบบให้ชั้นบนสุด ของอาคารเป็น สำนักงาน หรือที่พักอาศัย แล้วเปลี่ยนแปลง การใช้อาคารภายหลัง ให้ชั้นบนสุดกลายเป็น ภัตตาคาร หรือกิจกรรมอื่นใด ที่มีคนไปใช้มาก (Public Function) แล้วไม่มี การเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) ระบบลิฟท์อาจทำให้ ระบบการขนส่งทางตั้งของอาคารนั้น ล้มเหลวทั้งหมด เพราะในการออกแบบคำนวณ จำนวน-ขนาด-ความเร็ว ของลิฟท์แต่ต้นคำนวณว่า การใช้ลิฟท์ เมื่ออาคารชั้นสูงขึ้นไป ๆ จะมีคนใช้น้อยลง ๆ พอเปลี่ยนเป็นที่ยอดอาคารมีคนใช้มากมาย ก็เกิดอาการ "หัวโตขาลีบ" ระบบลิฟท์ ก็จะล้มเหลว
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]