63. อย่าลืมอะไรในบ่อลิฟท์ ?


บ่อลิฟท์ คือหลุมที่อยู่ล่างสุดของปล่องลิฟท์ ซึ่งมืดมิดสนิทแน่ ปัญหาที่มักพบเจอก็คือ เวลาจะซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาลิฟท์ ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ การต่อสายไฟ จากส่วนอื่นก็ทำให้ การใช้อาคารวุ่นวาย การใช้ไฟฉายก็ ไม่สะดวก และไม่สว่างเพียงพอ ดังนั้น… อย่าลืมปลั๊ก (outlet) ไว้สักจุดในบ่อลิฟท์ นะครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]