64. ห้องเครื่องลิฟท์สูงไม่พอจะทำอย่างไร ?


ลิฟท์โดยทั่วไป ด้านล่างจะเป็นบ่อลิฟท์ และด้านบนจะเป็นห้องเครื่องลิฟท์ สูงประมาณ 3 เมตร ซึ่งบางครั้ง เป็นตัวปัญหา ของอาคาร ที่ถูกจำกัดความสูง… หากท่านเกิดปัญหานั้น ลองใช้ลิฟท์ระบบ "ไฮดรอลิค" ดู อาจจะช่วย ท่านได้บ้าง เพราะลิฟท์ระบบนี้ จะใช้ไฮดรอลิค ดันจากข้างล่าง ขึ้นไป เหมือนแม่แรงยกรถ แต่ก็มีข้อเสียคือ ราคาจะแพง และขึ้นได้ไม่สูงนัก …. รายละเอียดเพิ่มเติมหาได้ที่บริษัทลิฟท์ทั่วไป
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]