65. อย่าลืมอะไรในห้องเครื่องลิฟท์ ?


คำว่า ห้องเครื่อง ก็บอกอยู่แล้วว่าจะต้องมี "เครื่องยนต์" ซึ่งเมื่อมีเครื่องยนต์ ก็จะต้องมีความร้อนเกิดขึ้น เมื่อมีความร้อนเกิดขึ้น หากไม่มีการถ่ายเทความร้อน หรือมีเครื่องทำความเย็น เครื่องยนต์ก็จะเสีย และเมื่อเครื่องยนต์เสีย ระบบลิฟท์ของอาคาร ก็จะไม่ทำงาน ดังนั้น…. ในห้องเครื่องลิฟท์ อย่าลืมว่า ต้องมีอากาศถ่ายเทเป็นอย่างดี หากไม่เช่นนั้นก็ต้องมี เครื่องปรับอากาศ เตรียมเอาไว้ด้วย
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]