66. ทำประกันภัยการก่อสร้างอาคาร อย่าลืมอะไร


ตอนนี้การก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ "การประกันภัยการก่อสร้าง" ที่เขาเรียกกัน เป็นภาษาฝรั่งว่า Construction All Risk ซึ่งเจ้าของโครงการ หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง มักจะไม่ค่อยรู้เรื่อง เนื่องจาก เอกสารการประกัน จะใช้ภาษากฎหมายขั้นสูง ๆ และล้วนเป็น ภาษาต่างประเทศทั้งนั้น ซึ่งเมื่อเกิดอุปัทวเหตุขึ้นมา ก็มักเรียกร้องเงินทอง ค่าประกัน จากบริษัทรับประกันไม่ได้ เพราะทางบริษัทฯ มักจะอ้างถึงเอกสาร การประกันว่า สิ่งที่เกิดนั้น ไม่รวมอยู่ ในการประกัน (ซึ่งคุณไม่เคยอ่านรู้เรื่อง) …. ขอแนะนำว่า ก่อนที่จะซื้อประกัน ต้องถามบริษัทประกัน เสมอว่า "รวมความเสียหายจากการ สั่นสะเทือน จากการทำงานหรือไม่" หากเขาไม่รวม ก็ขอให้เขาใส่เสียให้เรียบร้อย
เพราะกว่า 50% ของความเสียหายในงานก่อสร้าง จะเกิดจาก…. ความสั่นสะเทือน ทั้งสิ้น
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]