67. ขัดมันใต้อ่างอาบน้ำ แล้วชีวิตคุณจะไม่เลวร้าย


ในการก่อสร้างห้องน้ำทั้งหลาย สิ่งที่เรากลัวที่สุด ก็คือการรั่วซึม ของห้องน้ำ จากชั้นบน ลงสู่ชั้นล่าง หากเกิดปัญหาขึ้นแล้ว จะทำการแก้ไข ให้หยุดชะงัก 100% เป็นเรื่องที่ยาก แต่หากพื้นที่ ที่เกิดการรั่วซึมนั้น มองเห็น ได้ด้วยตา สัมผัสได้ด้วยมือ โดยยังไม่ต้อง มีการทุบ รื้ออุปกรณ์ ภายในห้องน้ำก็ยังพอทน (ไหว) ถ้าเป็นจุดที่ต้อง คาดเดาเอา ก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เยิ่นเย้อทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรั่วซึม จากบริเวณ ใต้อ่างอาบน้ำ …. ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาใหญ่ ตั้งแต่แรก ขอแนะนำให้ จัดเตรียมพื้น บริเวณ ใต้อ่างอาบน้ำ ให้ลาดเอียง สู่ท่อระบายน้ำ (Floor Drain) และฉาบปูนขัดมัน กันซึม เสียก่อน เพื่แน่ใจว่า หากมีการรั่วซึม จากอ่างอาบน้ำ น้ำจะไม่รั่ว ไปสู่ห้องข้างล่างได้ (ง่าย ๆ)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]