7. ออกแบบเขียนแบบบันได อย่าลืมว่า
ลูกนอนบริเวณชานพัก จะต้องเยื้องกัน


สมัยก่อนการออกแบบส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่ไม่สูงใหญ่มาก ระบบการติดต่อทางตั้ง ก็จะใช้บันได เป็นหลัก แต่เดี๋ยวนี้อาคารสูงใหญ่เกิดขึ้นมากมาย สถาปนิกจึงมักคำนึงเพียงการใช้ลิฟท์ขนส่งทางตั้ง จนคนรุ่นหลัง ๆชักจะออกแบบ-เขียนแบบ บันไดกันไม่เป็นเสียแล้ว ความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ การเขียนลูกนอนของบันไดบริเวณชานพักทั้งขั้นที่ขึ้นสู่ชานพัก และขั้นจาก ชานพักสู่ชั้นบน มักจะเขียนแบบให้อยู่ระดับ เสมอกัน…. ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็คือ ราวบันไดที่วิ่งจากชั้นล่างสู่ชานพัก และจากชานพักสู่ชั้นบน จะมีการหักลงหักขึ้นอย่างรุนแรง เพราะ Slope เปลี่ยนแปลงทันที ทำให้ทำการก่อสร้างไม่ได้ หรือหากทำได้ ก็จะน่าเกลียดมาก จึงขอแนะนำสูตรสำเร็จว่าการออกแบบขั้นบันไดบริเวณชานพัก จะต้องเยื้องกัน 1 ขั้นเสมอ เพื่อให้ราวบันไดดูสวยงามและก่อสร้างได้ (กรุณาดูภาพประกอบ) (ยังไม่เสร็จครับ---รุ่งโรจน์)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]