71. ก่อสร้างอาคารผิดจากแบบที่ขออนุญาต ก่อสร้างไปเยอะเลย…จะทำอย่างไร?


(ถ้าแบบที่ก่อสร้างนั้นถูกตามข้อกำหนดกฎหมายก็รีบเขียนแบบใหม่เพื่อขออนุญาต แต่ถ้าที่ก่อสร้างไปนั้น ผิดข้อกำหนด …. ไม่ต้องทำอะไร รอตำรวจมาจับอย่างเดียว)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]