72. ตึกอัจฉริยะนั่นมันอะไรกันแน่ ?


คงไม่มีใครสักคนในวงการก่อสร้างของเมืองไทยนี้ไม่เคยได้ยินคำว่า "ตึกอัจฉริยะ หรือ อาคารไฮเทค" แต่ไม่แน่ใจว่า ถึง 10% หรือไม่ ที่เข้าใจ และรู้จักมันอย่างถ่องแท้ ว่ามันคืออะไร และทำงานอย่างไร (นอกนั้น อาจจะโดนหลอก หรืออาจจะกำลังหลอกตัวเอง กันทั้งนั้น)

คำว่า ตึกอัจฉริยะ ก็เหมือนกับคำว่า Computer ซึ่งตอนนี้ ชักแยกไม่ค่อยจะออกกันแล้ว ว่าอะไร เป็น คอมพิวเตอร์ และอะไรเป็นเครื่องคิดเลข เพราะราคามันอาจจะเริ่มที่ 80 บาท ถึง 10 ล้านบาทก็ได้ …. ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า อาคารเกือบทุกหลัง ที่สร้างในปัจจุบัน ล้วนเป็น "ตึกอัจฉริยะ" ทั้งหมด แต่ใคร จะอัจฉริยะ มากน้อยแค่ไหน ก็ต้องดูที่รายละเอียด กันต่อไป


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]