73. จะซื้อที่ดินสักแปลง ต้องตรวจเช็คหน่วยราชการที่ใดบ้าง ?


ความจริงน่าจะไปถามที่กรมที่ดินหรือหาหนังสือเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินอ่านจะดีที่สุด แต่เท่าที่นึกออก คงจะมี ดังต่อไปนี้ :
  1. การทางพิเศษ (เรื่องทางด่วน)
  2. กทม. หรือ กรมโยธาธิการ (เรื่องการตัดถนน และ เขตห้ามก่อสร้าง)
  3. กรมการบินพาณิชย์ (เขตห้ามก่อสร้างเพราะไปบังคลื่นวิทยุ)
  4. กรมทางหลวง (เรื่องการตัดถนน)
  5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือ การไฟฟ้าภูมิภาค (สายไฟแรงสูงผ่าน)
สาวไฟแรงสูง size=4.87kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]