74. ท่านผู้ออกแบบที่รัก ….ทำอะไรก็คิดถึง
บัวเชิงผนัง กับมอบฝ้าเพดาน บ้างนะครับ


บัวเชิงผนัง ก็คือไม้หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ปิดความไม่ค่อยเรียบร้อยระหว่างผนังกับพื้น ส่วนมอบฝ้าเพดาน ก็คือ ไม้ หรือวัสดุใด ที่ใช้ปิดรอยต่อ ของฝ้าเพดานกับผนัง หากท่านคิดว่า อาคารของท่านไม่มีของ 2 สิ่งนี้ ก็น่าจะพิจารณาดูดี ๆ ว่า วัสดุที่บุพื้นผิวของท่าน (ทั้งพื้น-ผนัง-ฝ้า เพดาน) สามารถทำให้เรียบร้อยได้ โดยไม่มีอะไร มาปกปิด เช่นปาเก้ จะไม่สามารถ ทำให้เรียบร้อย ชิดติดผนัง ได้พอดี (ปกติควรเว้นช่องว่างไว้บ้าง เพื่อให้ไม้ขยายตัว ได้นิดหน่อย) แต่กระเบื้องยาง อาจสามารถทำได้ เป็นต้น

หากท่านจำเป็นต้องมีบัวเชิงผนังหรือมอบฝ้าเพดาน ช่วยกรุณาคิดต่ออีกนิดด้วยว่า มันจะเ ริ่มต้น ที่จุดใด เลื้อยไปทางใด และจบที่ไหนบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกพื้นหรือฝ้าเพดาน ที่เล่นระดับ ไม่เช่นนั้น ท่านกำลัง ทำบาป กับผู้ก่อสร้าง หรือผู้ออกแบบตกแต่งภายใน หรือเจ้าของบ้าน โดยไม่ตั้งใจ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]