75. ระวังการใช้กระจกสีชาบนตึกหลาย ๆ ชั้น


กระจกสีชา ซึ่งเป็นกระจกตัดแสงเป็นกระจกอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมกัน แต่เวลาใช้ กับอาคารสูง ๆ ที่ความหนา ของกระจก ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะขนาดของช่องเปิด ใหญ่เล็กไม่เท่ากัน และเพราะมี แรงลม (Wind Load) มากระทบไม่เท่ากัน …. เมื่อความหนาของกระจก มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ความเข้ม ของกระจก ที่มองจากภายนอกก็จะ ใส-ทึบ ต่างกันออกไปด้วย เวลามองแล้ว เหมือนตึกที่ปุ ๆ ปะ ๆ คล้ายเสื้อขอทาน … แก้ไขได้ 2 วิธีคือ
  1. เพิ่มความหนาของกระจกให้เท่ากันหมด
  2. เปลี่ยนประเภทของกระจกในจุดที่ต้องการความแข็งแรงมาก โดยใช้ความหนา ของกระจกเท่า
เดิม เช่นหากต้องการ ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นสัก 2 เท่า ก็ใช้กระจกแบบ Heat Strengthen (กระจกผ่านกรรมวิธี ความร้อน แบบเย็นช้า) หรือหากต้องการ ความแข็งแรง เพิ่มขึ้น 4-5 เท่า ก็ใช้กระจก Tempered (กระจกที่ผ่าน กรรมวิธีความร้อน แบบเย็นเร็ว) ซึ่งแน่นอนราคาจะต้องแพงขึ้น

เรื่องกระจก และชนิดของกระจกเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และต้องระมัดระวัง หากมีเวลาจะเขียนเรื่องนี้ ให้อ่านง่าย ๆ เป็นเรื่องเป็นราวต่อไปครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]