77. อย่าติดพัดลมระบายอากาศบนผ้าม่าน


ความหลงลืมอีกอย่างที่มักเกิดขึ้นโดยไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนก็คือ การติดตั้งผ้าม่านเต็มช่องเปิด (ประตู- หน้าต่าง) แล้วลืมเผื่อช่อง สำหรับติดตั้ง พัดลมระบายอากาศ ทำให้เวลาจะเปิดพัดลมต้อง รูดม่านก่อน ลำบาก และไม่น่าดู …. ดังนั้นหากจะติดพัดลมระบายอากาศตรงไหน ตรวจดูก่อนว่า มีม่านหรือไม่ หากมี ก็ขอให้ออกแบบเตรียมไว้ก่อนด้วย
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]