79. ออกแบบตกแต่งภายในอย่างไร ไม่ทำให้งานก่อสร้างต้องหยุดรอ


เป็นเรื่องที่คนในวงการก่อสร้าง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับเหมาก่อสร้าง) ไม่ค่อยมีความสุขนัก เพราะงาน ออกแบบ ตกแต่งภายใน (Interior Design) มักจะเริ่มล่าช้า กว่าที่ควรจะเป็น ทำให้การก่อสร้าง บางจุด ต้องหยุดชะงักลง เช่นกำลังจะเตรียมพื้นผิว ก็ไม่รู้ว่าพื้นผิวนั้น ปูด้วยอะไร จะก่ออิฐทำผนัง ก็ไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่า แบบตกแต่งภายใน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า

ขอเสนอแนะวิธีการแก้ไขเหตุการณ์นี้ โดยให้ทางผู้ออกแบบตกแต่งภายใน แบ่งออกแบบ และเขียนแบบ ออกเป็น 2 ระยะคือ

1. ระยะที่ 1 : Architectural Interior ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อสอดประสานกับงานก่อสร้างของสถาปัตยกรรม- วิศวกรรม กำหนด รายละเอียด เรื่องแนวผนัง วัสดุพื้นผิว ระดับพื้น ตำแหน่งดวงโคม- สุขภัณฑ์ ฯลฯ เพียงพอ ต่อผู้รับเหมาใหญ่ ผู้รับเหมางานระบบทำงานได้โดยไม่ติดขัด
2. ระยะที่ 2 : Interior Decorate ซึ่งเป็นการออกแบบ เขียนแบบในส่วนรายละเอียด ของการตกแต่งภายใน มีข้อมูลครบถ้วน เพื่อให้ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน สามารถดำเนินการได้ มีการเลือกใช้วัสดุ อย่างละเอียดทั้งรุ่น สี ขนาด

หากเจ้าของโครงการ และมัณฑนาการ ดำเนินการตามแนวทางที่ว่านี้ จะช่วยอย่างมาก ไม่ให้โครงการ ทั้งโครงการ เกิดความล่าช้า และไม่ทำให้ผู้อื่นลำบากรำคาญ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]