8. กระไดบ้าน… เหตุไฉนถึงไม่ทำกันให้อยู่ทางทิศตะวันตก?


หากจะว่าเป็นความเชื่อตามคติโบราณก็ไม่ผิด แต่หากแม้นใครไม่เชื่อคนโบราณก็ยังไม่น่าจะเอาบันไดให้มันหันไปทาง ทิศตะวันตกหรอก เพราะแสงแดดตะวันตกมันจะส่องเข้าตา…. แล้วท่านก็มี โอกาส ตกบันไดได้!!
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]