81. ปลูกต้นไม้บนดาดฟ้า ต้องเตรียมการไว้ให้ดี


การปลูกต้นไม้ไว้บนดาดฟ้า หรือที่เรียกภาษาฝรั่งว่า Roof Garden เป็นการเอาวิทยาการ และเทคโนโลยี ไปฝืนธรรมชาติ อย่างหนึ่ง มีข้อควรคำนึงไว้สัก 5 เรื่องคือ
  1. แน่ใจว่าเตรียมโครงสร้างที่แข็งแรงเพียงพอไว้ เพราะโดยปกติของอาคารธรรมดา จะเตรียมโครงสร้าง ไว้รับน้ำหนัก ประมาณ 200-400 กิโลกรัม/ตร.ม. แต่หากเป็นสวนลอยฟ้า น่าจะเตรียมไว้สัก 700-1,500 กิโลกรัม/ตร.ม.
  2. แน่ใจว่าเตรียมความลึกสำหรับดันและกรวดเอาไว้ ซึ่งน่าจะมีความหนาไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร (ดีที่สุด ประมาณ 1.00 เมตร)
  3. แน่ใจว่าจัดเตรียมน้ำไว้สำหรับรดน้ำต้นไม้ และที่สำคัญที่สุด คือระบบระบายน้ำ ว่าจะต้องสะดวก และไม่อุดตัน
  4. แน่ใจว่าแม้จะมีลมแรงมากระทำ (บางที่อาจถึง 180 กิโลกรัม/ตร.ม.) ต้นไม้ที่ปลูก จะไม่ปลิวว่อน ขุดรากถอนโคน
  5. แน่ใจว่า….คุณมีปัญญาขนต้นไม้-ดิน-กรวด ขึ้นไปปลูกและปรับปรุง

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]