82. อยากปลูกต้นไม้บนตึก (Flower Bed) ต้องไม่ลืมอะไร?


หากจะมีการปลูกต้นไม้บนอาคาร พึงต้องจำไว้เสมอว่าต้นไม้ทุกชนิด ต้องการน้ำ และการบำรุงรักษา ดังนั้น สิ่งที่ไม่น่าจะลืมก็คือ
  1. จะเอาน้ำที่ไหนมารด ไม่ใช่ต้องหิ้วกระป๋องน้ำผ่านห้องนอนที่ปูพรมให้สกปรกเลอะเทอะทุกวัน …. น่าจะเตรียมก๊อกน้ำ เอาไว้รดน้ำด้วย
  2. เมื่อรดน้ำแล้ว น้ำที่ไหลออกจากกระบะต้นไม้จะไปทางไหน หากน้ำไม่มีทางออก รากก็จะเน่าตาย แต่หากน้ำออกได้แล้วไปลงท่อระบายทั่วไป ที่ไม่ได้กันหรือเตรียมการไว้กันเศษดิน ท่อก็จะตัน (แล้วน้ำก็จะท่วม)
  3. กระบะต้นไม้จะต้องมีความชื้น (ไม่งั้นต้นไม้ตาย) หากกระบะต้นไม้ ใช้ผนังเดียวกับผนังห้อง ความชื้นก็ จะซึมผ่านผนัง ไปทำให้ผนังอีกด้านชื้น เกิดราหรือสีลอก …. ดังนั้น น่าจะเตรียมวิธีการนี้ไว้ ด้วยว่า จะใช้ ผนังกระบะต้นไม้ เป็นผนังเดียวกับผนังห้อง หรือแยกผนังออกจากกันและมีกันซึม
  4. เมื่อต้นไม้ต้องการบำรุงรักษา หรือหากตายไปก็ต้องเปลี่ยนต้นไม้ ทำให้ต้องมีพื้นที่หรือที่ยืนเพียงพอสำหรับ จับต้องต้นไม้นั้นได้ อย่าวางกระบะต้นไม้ที่ต้องเอื้อมตัวออกนอกตึกมากนัก หรือต้องใช้บันไดพาดไปทำงาน (บนตึกชั้นที่ 20 !)

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]