83. อยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ถูกกายสบายใจ ต้องเตรียมอะไร


เวลาปลูกบ้านเสร็จจะมีเศษหิน เศษทรายกองอยู่ในบริเวณที่จะเป็นสนามหญ้า หรือที่คุณคิดจะปลูกต้นไม้เต็มไปหมด ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ ไม่ขุดหรือขูดออก เวลาคุณปลูกต้นไม้ก็ไม่งอกงาม เวลาเดินเล่นในสนามหญ้า ก็อาจมีเศษหินมาตำเท้าได้ … อย่าลืมควบคุม และบอกให้ผู้ก่อสร้างทำความสะอาดเสีย นะครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]