88. ระวังการปูวัสดุปูพื้นแตกต่างกัน มาชนกัน แล้วจบกันไม่ลง


วัสดุปูพื้นที่ไม่เหมือนกันจะมีความหนาต่างกัน มีขนาดต่างกัน การยืดหดต่างกัน เวลาเอามาชนกันโดยไม่มีผนังกั้น (เช่นปาเก้ กับหินอ่อน หรือหินอ่อน กับพรม หรือพรมกับกระเบื้อง) จะเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาชนกั ตามแนวโค้ง ที่ต้องการตัดเศษ หรือปัดเศษของวัสดุ ขอให้เตรียมการ แก้ไขดังนี้
  1. จัดเตรียมพื้นผิวก่อนปูให้ต่างกัน ตามความหนาของวัสดุแต่ละชนิด เช่น หากปูปาเก้ชนหินอ่อน อาจต้องเตรียมพื้น ส่วนที่ปูปาเก้ไว้ ให้สูงกว่าหินอ่อนประมาณ 3 ซม. เมื่อปูวัสดุทั้งสองแล้ว จะได้ระนาบเดียวกัน เป็นต้น
  2. มีวัสดุอย่างอื่นเป็นตัวปรับระดับคั่นกลาง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้แผ่นไม้ เพื่อให้วัสดุ ทั้งสองชนิดวิ่งเข้ามาชน และจบได้ และใช้เป็นตัวปรับระดับได้บ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ
  3. ทางที่ดีพยาพยามหลีกเลี่ยงเถอะครับ

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]>    [BACK TO เรื่องบ้าน]