89. คิดทำสำนักงานใหม่ อย่าลืมทีเด็ด นิดนิดอันนี้…


อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วในสำนักงานปัจจุบัน แต่ปัญหา มักจะเกิดขึ้นว่า เจ้าอุปกรณ์ข้างต้น จะต้องเดิน "สาย" ติดต่อกัน …. หากคุณกำลังทำสำนักงานใหม่ น่าจะเตรียมเผื่อสายเหล่านี้ไว้ ที่ดีที่สุด ก็คือการยกพื้น ีกชั้นหนึ่ง (หรือทำรางที่พื้น) เพื่อให้เจ้าสายเหล่านี้เดินลอดใต้พื้นนั้น อยากจะให้มันโผล่ตรงไหน ก็โผล่ได้ จะได้ต่อได้สะดวก และไม่เดินเตะกัน อย่างที่เป็นกันทุกวันนี้
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]