9. ระวังบัวเชิงผนังของบันได วิ่งเข้าชนคานข้างบันได แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร


ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อย ๆ แต่เป็นเรื่องที่นักออกแบบที่ดีไม่น่าจะมองข้ามกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ต้องการออกแบบ ให้บันไดของท่านดูสวยงามและนำสายตา ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คือ คานโครงสร้างที่วิ่งเข้าไปรับชานพักบันได จะอยู่คนละระดับกับคานรับพื้น ซึ่งเมื่อมีการก่อผนังแล้ว อาจเกิดแนวคานปูดโผล่ขึ้นมา และอมขั้นบันไดบางขั้น ทำให้ผนังด้านข้าง กับขั้นบันไดเกิดหลืบ เกิดซอกขึ้น ปัญหาที่จะตามมาก็คือบัวขั้นบันไดที่วิ่งปิดประดับตามขั้นบันได เวลาวิ่งเข้าชนแนวคานนี้ ก็ไม่รู้ว่า จะทำอย่างไร จะเว้นไว้ก็ใช่ที่ จะปิดทับก็ทำไม่ได้ ก็เลยเกิดปัญหาความน่าเกลียดขึ้น… ขอแนะนำว่า หากไม่ต้องการเกิดปัญหานี้ บันไดดังกล่าวไม่น่าจะมีบัวเชิงผนัง หรือหากอยากจะมีบัว ก็น่าจะก่อผนังขอบนอกของคาน เพื่อไม่ให้เกิดแนวคาน ปูดออกมาเป็นปัญหา
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]