90. หินอ่อนเป็นฝ้าเป็นฟาง แก้ไขยังไงดี?


หากหินอ่อนเป็นฝ้าไม่ต้องเสียเวลาเช็ดถู ไปจ้างช่างหินอ่อนเขามาขัดหน้าใหม่เลย และเมื่อขัดเสร็จแล้ว ก็ระวังหน่อยว่า ไม่ให้ฝุ่นไปเกาะ หรือเดินด้วยรองเท้าที่มีฝุ่นมาก ไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงมากเกินไป เพราะไม่อย่างนั้น เจ้าหินอ่อนมันก็จะเป็นฝ้าเป็นฟางใหม่ละครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]