94. เลือกกระเบื้องห้องน้ำทั้งพื้นและผนัง
ต้อง ยี่ห้อ - รุ่น เดียวกัน


เป็นเรื่องแปลกแต่จริงของวงการผลิตกระเบื้องบ้านเรา ที่แต่ละยี่ห้อ และแต่ละรุ่น (แม้จะยี่ห้อเดียวกัน) จะมีขนาด ไม่เท่ากัน !!!! ถึงแม้แต่ยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกัน - สีเดียวกัน แต่เผากันคนละครั้ง ขนาดก็อาจไม่เท่ากันได้

เพื่อป้องกันปัญหาของแนวกระเบื้องพื้น และแนวกระเบื้องผนัง (ที่เลือกขนาดกระเบื้องขนาดเท่ากัน) ไม่ตรงแนวกัน …. ในการเลือกกระเบื้อง น่าจะเลือกกระเบื้องผนัง และกระเบื้องพื้นยี่ห้อเดียวกัน และรุ่นเดียวกัน เสมอ …. แต่ก็ควรระวังอย่าใช้กระเบื้อง ที่ใช้สำหรับปูผนังอย่างเดียวมาปูพื้น เพราะจะลื่นหกล้มง่าย (ส่วนการเอากระเบื้องพื้น เอามาปูผนังไม่เป็นไร)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]